6-8 jaar

Je kind zal op deze leeftijd minder openlijk interesse hebben en ook minder vragen stellen over seksualiteit. Meestal is het wel bezig met dit onderwerp, en kinderen spelen nog steeds doktertje of vader en moedertje. Als verzorger merk je hier minder van. Dat is soms wel lastig. Want hoe weet je nu wat je kind oppikt van de televisie of van internet? Het kan zijn dat je kind bepaalde informatie verkeerd opvat.

Probeer zicht te houden op wat je kind ziet op internet en televisie. Je kunt een programma installeren op de computer waardoor het niet op bepaalde sites kan (zie ook handige links).

Leg uit dat seks op internet en televisie gespeeld is. Dat het in het echt meer gaat om elkaar lief vinden en iets doen wat beiden fijn vinden. Op deze manier geef je de boodschap: je kunt voor alles bij me terecht als er iets is. Je zorgt zo voor een open klimaat. Uit onderzoek blijkt dat dit belangrijk is voor de seksuele weerbaarheid in de puberteit (zie ook seksuele opvoeding).

Baby

Peuter

Kleuter

6-8 jaar

8-12 jaar

Uitdagen

Bij deze leeftijd past ook het stoer doen en choqueren met seksueel getinte rijmpjes, tekeningen en schuine moppen.