Bronnen

Baeten, M. (1991). Werkboek Sexuele Opvoeding. Den Haag: Stichting Spel- en Opvoedvoorlichting.

Davies, S., Glaser, D. en Kossof, R. (2000). Children’s sexual play and behavior in pre-school settings: staff’s perceptions, reports and responses. Child Abuse and Neglect, Oct; 24 (10): 1329-43.

Doef S. van der, (2004). Relaties en Seksualiteit. Baarn/Utrecht/Zutphen: ThiemeMeulenhoff.

Doef S. van der, (2007). Kleine mensen, grote gevoelens. De seksuele opvoeding van kinderen. 4de druk. Amsterdam: Uitgeverij Ploegsma.

Doef S. van der, Maliepaard B. (2007). Out! Alles over homoseksualiteit. Tielt (België): Uitgeverij Lannoo.

Graaf, H. de, Meijer, S., Poelman, J. en Venwesenbeeck, I. (2005). Seks onder je 25e: seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2005. Delft: Eburon.

Jansen, H., Stael-Merkx, W. (1985). Leren Verkeren, handboek voor seksuele en relationele opvoeding in het basisonderwijs. Baarn: Bekadidact.

Janusz Korczak Stichting onder redactie van Schaap, M. en Skubisz, E. (2003). Kinderen en Seksualiteit, een positieve bijdrage. Amsterdam: Janusz Korczak Stichting.

Van Lee, L., Marjanovic A., Wijsen, C., Mouthaan I. (2005). Gezocht: Handboek Seksuele Opvoeding. Een exploratie van knelpunten van ouders bij de seksuele opvoeding van hun kinderen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

NRT: school tv en Rutgers WPF (2010). Het Liefdesplein, de handleiding voor docenten.

Röling, H.Q. (1994). Gevreesde vragen. Geschiedenis van de seksuele opvoeding in Nederland. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Rutgers WPF (2011), Richtlijn seksuele vorming; Visie, doelen en uitgangspunten, Utrecht,  Rutgers WPF.

Sluijter, M. (2009). Aanraken, een levensbehoefte. Tactiele contacten in de opvang en op school. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Verhulst F.C. (2005). De ontwikkeling van het kind. Assen: Koninklijke Van Gorcum B.V.

Wolzak, A. (2001). Kindermishandeling: signaleren en handelen; basisinformatie voor mensen die werken met kinderen. Utrecht: NIZW.

Zwiep, C.S. (2005). Kinderen en seksualiteit. Pedagogische begeleiding in de kinderopvang. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Zwiep, C.S. (2008). De seksuele opvoeding van jonge kinderen. Ervaringen van moeders en leidsters. Onderzoeksrapport. Amsterdam, Kind & Zo. Samenvatting van het rapport.

Zwiep, C.S. (2010). Wat is wijsheid? Seksuele opvoeding van jonge kinderen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Zwiep, C.S. (2010). Doktertje spelen en zo, omgaan met lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit. Amsterdam: Elsevier Gezondheidszorg.